Nauwelijks benut arbeidspotentieel wordt nu verbonden met moeilijk in te vullen vacatures

Een initiatief van, door en voor mensen met autisme

Mensen met een vorm van autisme (ASS) vormen een uniek en nauwelijks benut arbeidspotentieel dat véél voor werkgevers kan betekenen. Door middel van de beeldvormingscampagne Autisme Ten Top willen wij als initiatiefnemers, werkgevers laten kennismaken met deze groep potentiële werknemers, stigma’s rondom autisme doorbreken en tegelijkertijd laten zien hoe zij mensen met een vorm van autisme optimaal kunnen inzetten binnen hun bedrijfsproces. Werkgevers kunnen zo ook ontdekken hoe dit perfect aansluit op hun MVO- en diversiteitsbeleid en hoe zij hiermee de personeelstekorten van de toekomst voor kunnen zijn.

Mensen met een vorm van autisme zijn stuk voor stuk individuen, elk met zijn of haar eigen kracht, talenten en zaken waar ze minder sterk in zijn. Eventueel benodigde aanpassingen aan de werkplek en omgeving worden dus vooral door het karakter en de eigenschappen van het individu bepaald. Vaak gaat het hierbij om niet meer dan enkele eenvoudige aanpassingen, zoals een prikkelarme omgeving, duidelijke afspraken en een vast aanspreekpunt, om een optimale werkplek te creëren.

Er zijn binnen de groep mensen met autisme natuurlijk ook mensen die zonder dergelijke aanpassingen goed kunnen functioneren. Toch kan het voor hen ook belangrijk zijn als de werkgever van hun vorm van autisme op de hoogte is en zodoende flexibel kan reageren op het moment dat het autisme zich openbaart. 

Dat mensen met een vorm van autisme uitstekend kunnen functioneren wordt, onder andere, dagelijks bewezen bij het testen en ontwikkelen van software. Door hun manier van denken, redeneren en hun scherpe oog voor detail, zijn mensen met bepaalde vormen van autisme beter, en doorgaans sneller, in het opsporen en herstellen van fouten dan werknemers zonder autisme. Er zijn dan ook diverse ondernemers die mensen met autisme hiervoor inzetten: Specialisterren in Utrecht, de A-factory in Amersfoort en Eindhoven, NoXQS in Elst (Gld), Passwerk in Antwerpen (BE) en ATC4ICT in Tilburg. Een ondernemer die mensen met autisme inzet voor digitalisering van archieven is Autitalent. Mensen met een vorm van autisme die voor deze ondernemers werken leveren hoge kwaliteit met 100% klant tevredenheid!

Het bijzondere talent van mensen met een vorm van autisme bewijst zich ook in andere beroepen. Mensen met ASS functioneren bijvoorbeeld prima als ondernemer, grafisch kunstenaar, in sociale beroepen en management functies. Onder het kopje “succesverhalen” leest en ziet u hiervan een aantal voorbeelden.

Van 2012 tot medio 2013 hebben de initiatiefnemers, door middel van de beeldvormingscampagne van Autisme Ten Top, werkgevers laten kennismaken met deze groep potentiële werknemers, stigma’s rondom autisme doorbreken en tegelijkertijd laten zien hoe zij mensen met een vorm van autisme optimaal kunnen inzetten binnen hun bedrijfsproces. Werkgevers kunnen zo ook ontdekken hoe dit perfect aansluit op hun MVO- en diversiteitsbeleid en hoe zij hiermee de personeelstekorten van de toekomst voor kunnen zijn.

HOT NEWS

  • Sinds 17 September 2014 zijn we een stichting  geworden en heten we Stichting ATT
  • Inmiddels is onze LinkedIn groep al gegroeid tot meer dan 3600 actieve deelnemers. Ons doel is om hiermee een volgende fase in te gaan en onze dienstverlening aan deze deelnemers uit te breiden. Hieraan wordt achter de schermen hard gewerkt. Nog even geduld, we zijn natuurlijk een team vrijwilligers
  • ATT Autspoken: We gaan nieuwe wegen inslaan! Autisme ten Top gaat door met de beeldvormingscampagne maar in een nieuwe vorm. Naast de hierboven genoemde werkgevers en sectoren, willen wij ons nu ook speciaal inzetten voor hoger opgeleide ASS’ers, die hele andere en uiterst waardevolle kwaliteiten meebrengen. Binnenkort kunt U bijvoorbeeld ons en onze ervaren sprekers uitnodigen voor uw evenementen en bijeenkomsten waarbij het onderwerp Autisme en Werk aan de orde komt. Ons team van ervaren sprekers bestaat uit ervaringsdeskundigen en werkgevers, die ieder op unieke wijze kunnen overbrengen welke onverwachte krachten er schuilen in mensen met ASS en welke voordelen zij voor werkgevers meebrengen. Na de zomervakanties kunt U deze en nog diverse andere innovatieve diensten van Autisme Ten Top verwachten. Kijk dus regelmatig op deze site, U zult verrast zijn!

UPDATE 16 OKTOBER 2015

Voor financiering van Autspoken zijn wij sinds afgelopen zomer in onderhandeling met Sil de Graaf van Start Foundation (http://www.startfoundation.nl/). I.o.m. Sil hebben wij onderstaand marketing document opgesteld (zie link): 

http://www.autismetentop.nl/docs/2015/autspoken_27sep15.pdf 

In dit document wordt d.m.v. een probleem analyse een inventarisatie gemaakt van alle bestaande knelpunten in de beeldvorming. Door middel van een oplossingsanalyse wordt vervolgens een 
inventarisatie gemaakt van hoe wij met Autspoken deze knelpunten het beste kunnen aanpakken. 

Graag jullie feedback!! (klik voor feedbackitems op de link) d.m.v. een post op dit topic of persoonlijk aan de voorzitter of de secretaris van Stichting ATT: jaap_brand@hotmail.com of naar carlopost2602@gmail.com.

Jaap Brand: Voorzitter Stichting ATT  
Carlo Post: Secretaris Stichting ATT  
Daan Roos Penningmeester Stichting ATT